BÚT ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT 36 DYNE HÃNG ARCOTEST

Bút Arcotest 36 DYNE là công cụ để kiểm tra mức độ corona của bề mặt màng mỏng.

Thông số kỹ thuật của bút để kiểm tra chính xác mức độ sức căng của màng nhựa có đạt được giá trị của bút thử hay không.

Created with Visual Composer
X