CỐC ĐO ĐỘ NHỚT DIN CUP HÃNG BEVS 1108

Cốc đo độ nhớt Din của hãng BEVS được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 53211

Thiết bị được dùng để do độ nhớt của chất lỏng có độ nhớt lỏng và thấp.

Created with Visual Composer
X