CỐC ĐO ĐỘ NHỚT ISO 8

– ISO 8 là sản phẩm kiểm tra độ nhớt phổ biến dùng để đo thời gian chảy của chất lỏng Newton hoặc tương tự với chất lỏng Newton.

– Thiết bị sử dụng phù hợp trong ngành Sơn, Vecni, mực in, …

Created with Visual Composer
X