CỐC ĐO TỶ TRỌNG BGD296 HÃNG BIUGED

Cốc đo tỷ trọng dược dùng để xác định tỷ trọng, trọng lượng riêng của mẫu trên một đơn vị thể tích ở nhiệt độ nhất định.

Created with Visual Composer
X