Đá mài mòn CS-10 dạng bánh

Đá mài mòn hãng Taber CS-10 có độ mài mòn trung bình nên được sử dụng phổ biến và rộng rãi để đánh giá khả năng chống mài mòn của các vật liệu như chất phủ, sản phẩm da, hàng dệt may.

Created with Visual Composer
X