ĐỒNG HỒ KIỂM TRA ĐỘ CỨNG CAO SU TYPE 00

Thang đo độ cứng: 0 – 100 H00

Độ chính xác: ±1 H00

Độ chia độ cứng: 1 H00

Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM D2240-2005

Trọng Lực mũi kim: 0.203N – 1.111N (20.71gf-113.37gf)

Lưu ý: Độ dày của mẫu cao su ít nhất 3mm

Created with Visual Composer
X