DỤNG CỤ ĐO ĐỘ BỀN UỐN BGD564 HÃNG BIUGED

Thiết bị kiểm tra độ bền uốn này được sử dụng cho các mẫu như sơn, vecni, sản phẩm liên quan. Thiết bị này đánh giá khả năng chống nức và bẻ cong kim loại xung quanh trục hình trụ

Created with Visual Composer
X