DỤNG CỤ KIỂM TRA ĐỘ BỀN VA ĐẬP BEVS 1601

Dụng cụ kiểm tra độ bền va đập BGD 3025 hãng BIUGED được dùng để đánh giá về độ bền của bề mặt lớp phủ bằng cách mô phỏng tác động thực tế.

Created with Visual Composer
X