DUNG DỊCH NHỚT CHUẨN HÃNG BIUGED

Dung dịch nhớt chuẩn hãng biuged có nhiều thang đo phù hợp với nhiều loại cốc như: Zahn Cup, ISO Cup, Ford cup, Din cup… và máu đo độ nhớt 

Created with Visual Composer
X