Tấm nhôm hiệu chuẩn máy bắn bục 60x60mm

 Tấm nhôm hiệu chuẩn dùng cho máy bắn bục giấy giúp máy đo chính xác hơn và là giá trị xác định để xác định lại độ chính xác của máy

Created with Visual Composer
X