THIẾT BỊ KÉO MÀNG SƠN KHỐI LẬP PHƯƠNG

– Thiết bị Cube Applicator chủ yếu được dùng cho màng phủ trên kính của máy tính thời gian khô tuyến tính BGD 261

– Thiết bị quét màng sơn có độ rộng màng phủ là 12.7mm, tuy nhiên có thể lên đến 25mm

Created with Visual Composer
X