THƯỚC ĐO ĐỘ CHẢY XỆ MÀNG SƠN HÃNG BIUGED

Thước đo độ chảy xệ màng sơn BGD225 hãng Biuged dùng để xác định độ phủ của sơn khi kéo trên giấy kéo sơn hay còn gọi là giấy đo độ phủ.

Created with Visual Composer
X