THƯỚC KÉO MÀNG SƠN 1 MẶT HÃNG BIUGED

Thiết bị kéo màng sơn một mặt hãng Biuged được thiết kế với tiêu chuẩn ASTM D 823-25 và ASTM D 3022, sử dụng cho mẫu vật liệu phủ.

Created with Visual Composer
X