THƯỚC KÉO MÀNG SƠN 4 MẶT BGD204 HÃNG BIUGED

Thước kéo màng sơn 4 mặt BGD204 hãng Biuged được thiết kế để sản xuất màng sơn, chất kết dính và các sản phẩm tương tự trên bề mặt phẳng.

Created with Visual Composer
X