VẢI KIỂM TRA ĐỘ BỀN MA SÁT AATCC

Vải kiểm tra độ bền ma sát AATCC của hãng Testfabrics được dùng để kiểm tra độ bền màu của vải theo tiêu chuẩn AATCC

Created with Visual Composer
X