Máy đo độ dày màng sơn khô

Máy đo độ dày lớp phủ GT8102 đầu đo liền được sử dụng rất rộng rãi trong đo đạc đồ dày lớp phủ trên các loại vật liệu như sắt, thép, và các loại vật liệu không từ tính khác.

Created with Visual Composer
X