Thanh mài mòn hãng Taber H-22

Thanh mài H-22 thường được sử dụng để kiểm tra cao su, vải sơn, da, vải cọc sâu (tấm trải sản ô tô)

Created with Visual Composer
X