Cốc kiểm tra tỷ trọng 100ml

– Thể tích: 100ml

– Chất liệu: thép không rỉ hoặc nhôm

– Nhiệt độ sử dụng: 20°C ±0.5°C

Created with Visual Composer
X