Máy tạo bong bóng khói hãng Molec Chef

  • The Smoked Bubble Gun ( Molec – Chef )
  • Kích thước súng tạo khói: 180x 190mm
  • Trọng lượng súng: 415g
  • Công suất pin: 1000mAh
Created with Visual Composer
X