THƯỚC ĐO ĐỘ VÕNG MÀNG SƠN HÃNG BIUGED

Thước đo độ võng màng sơn BGD226 hãng Biuged dùng để kiểm tra độ võng màng sơn, từ đó cung cấp các thông số kỹ thuật cho việc thi công sơn tại chỗ.

Created with Visual Composer
X