THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG VẬT LIỆU PHỦ BỀ MẶT

Dụng cụ kiểm tra độ cứng bề mặt vật liệu phủ BGD506 hãng Biuged được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D 3363, ISO 15184 được dùng để thử nghiệm kiểm tra độ cứng của lớp phủ trên bề mặt vật liệu phẳng thông qua độ cứng bút chì.

Created with Visual Composer
X