Thước đo độ dày sơn ướt HTechMT 20-370um

Thước được thiết kế với dạng lục giác có 6 cạnh, mỗi cạnh có 2 điểm để đỡ ở 2 đầu, trên mỗi mặt có các răng cưa có độ dày khác nhau.

 

Created with Visual Composer
X