MÁY ĐO THỜI GIAN KHÔ MÀNG SƠN HÃNG BEVS

Thiết kế trực quan, điều khiển bằng màng hình cảm ứng, tùy chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kiểm tra

Máy đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM D5895

Vận hành trực tiếp, đơn giản dễ sử dụng 

Created with Visual Composer
X