MÁY QUÉT MÀNG SƠN TỰ ĐỘNG HÃNG BIUGED

Máy quét màng sơn tự động cho phép người dùng vẽ màng phủ chính xác trên các chất nền khác nhau một cách thuận tiện, để giảm thiểu và loại bỏ các sai sót do các yếu tố thủ công gây ra. Các yếu tố ảnh hưởng đến kéo xuống là tốc độ cắt và lực hướng xuống được áp dụng cho công cụ bôi. Nó cải thiện đáng kể khả năng tái tạo của màng sơn.

Created with Visual Composer
X