Thước kéo màng sơn 1 mặt BEVS 1801

Thước kéo màng sơn 1 mặt BEVS 1801 thường được sử dụng để đo độ dày màng sơn khô hoặc ướt trong việc kiểm tra bề mặt vật liệu phủ.

Created with Visual Composer
X