Vải kiểm tra độ bền ma sát ISO

 Vải testfabrics được dùng rộng rãi trong các tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Châu Âu, Trung Quốc,…

Created with Visual Composer
X