Máy so màu Color Spectro 1 Pro

Máy kiểm tra màu chuyên nghiệp Spectro1 PRO Hãng Variable (colorimeter) là máy so màu nhỏ gọn, giá rẻ, kiểm tra màu chuyên nghiệp với độ chính xác rất cao.

Created with Visual Composer
X