THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BỀN UỐN BGD561 HÃNG BIUGED

Thiết bị này dùng để đánh giá tính uốn của màng sơn thông qua khả năng màng sơn đó bị biến dạng và không bị phá hủy ở điều kiện tiêu chuẩn quy định. Dụng cụ kiểm tra độ bền uốn bằng tay này thể hiện ở đường kính thanh trục tối thiểu mà không làm nứt màng sơn khi di chuyển tấm kiểm tra quanh trục 180 độ trong vòng 1 – 3 giây.

Created with Visual Composer
X